CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of a modern test facility for LPT/OGV flows

Johan Hjärne (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Jonas Larsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
In Proc. Of ASME Turbo Expo 2003, Power for Land Sea and Air, Atalanta Georgia, June 16-19 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-31.
CPL Pubid: 125435

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur