CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat transfer effects due to vibrating walls

Fredrik Carlsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Mihir Sen ; Lennart Löfdahl (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
4th European Conference on Thermal Sciences, 29 th-31st March, Birmingham (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-31.
CPL Pubid: 125431

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur