CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Technology path assessment for sustainable technology development

Björn A. Sandén (COMESA, Miljösystemanalys ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Innovation: management, policy and practice Vol. 6 (2004), p. 316-330.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: technology assessment, environment, technical changeDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12543

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Forskningspolitik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur