CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On K-type transition in swept wing boundary layer in the presence of an acoustic field

Andrey Bakchinov (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Valery Chernoray (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; V. V. Kozlov ; Lennart Löfdahl (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
53rd Ann. Meeting of the Div. of Fluid Dyn., Washington, DC, Nov. 19-21, 2000. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-31. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 125428

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur