CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Calculation of Streamwise Derivatives from Single Point Measurements

Carl Fredrik Stein (Institutionen för matematik) ; Andrey Bakchinov (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Jöran Bergh (Institutionen för matematik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
8th European Turbulence Conference, Barcelona, June 27-30. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-31.
CPL Pubid: 125427

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)
Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur