CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Thermal MEMS-Sensors for Wall-Shear Stress Measurements

Peter B. V. Johansson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Andrey Bakchinov (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Mihir Sen ; Mohammed Gad-el-Hak
8th European Turbulence Conference, Barcelona, June 27-30 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-31.
CPL Pubid: 125426

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur