CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Integrated Silicon Based Pressure-Shear Stress Sensor for Measurements in Turbulence Flows

Lennart Löfdahl (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Edvard Kälvesten ; Therdoros Hadzianagnostakis (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Göran Stemme
ASME Symposium on Application of Micro-Fabrication to Fluid Mechanics, 1994 Winter Annual Meeting, Atlanta, November 17-22. (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-31. Senast ändrad 2010-09-01.
CPL Pubid: 125423

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur