CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Selecting and assessing demonstration projects: the case of fuel cells and hydrogen systems in Sweden

Magnus Karlström (COMESA, Miljösystemanalys) ; Björn A. Sandén (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; COMESA, Miljösystemanalys)
Innovation: management, policy and practice Vol. 6 (2004), p. 286-293.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: demonstration project, research policy, assessmentDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12542

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur