CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An investigation of the turbulence field in the three-dimensional wall jet

Hans Abrahamsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Bert Johansson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Advances in Turbulence VI (eds. Gavrilakis et al.), Kluwer, pp. 417-420. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-31.
CPL Pubid: 125419

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur