CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigating the Role of Simulation for Robust Plastic Design

Samuel Lorin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Karin Forslund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedings of NordDesign2010 International Conference on Methods and Tools for Product and Production Development Vol. 1 (2010), p. 185-194.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-08-31. Senast ändrad 2011-01-10.
CPL Pubid: 125409

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Evaluating the Effects of Variation on Product Appearance through Visual Robustness


Geometric Variation Simulation for the Development of Products with Plastic Components


Increased precision in variation simulation by considering effects from temperature and heat