CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigating the Role of Simulation for Robust Plastic Design

Samuel Lorin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Karin Forslund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedings of NordDesign2010 International Conference on Methods and Tools for Product and Production Development Vol. 1 (2010), p. 185-194.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-08-31. Senast ändrad 2011-01-10.
CPL Pubid: 125409