CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Near-term technology policies for long-term climate targets—economy wide versus technology specific approaches

Björn A. Sandén (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Christian Azar (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Energy Policy Vol. 33 (2005), p. 1557-1576.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: climate policy, energy policy, technical change, climate changeDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12540

 

Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Forskningspolitik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur