CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Framework for Specifying Software Robustness Requirements

Ali Shahrokni (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. ISBN: 1652-876X.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2010-08-30. Senast ändrad 2010-11-19.
CPL Pubid: 125390

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2010-09-29
Tid: 13:15
Lokal: EB-room, Rännvägen 6B, Chalmers University of Technology
Opponent: Jürgen Börstler