CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuous monitoring of dielectric properties of LDPE samples during electrical treeing

Björn Sonerud (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Susanne Nilsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Tord Bengtsson
2010 IEEE International Conference on Solid Dielectrics, 4th - 9th July 2010, Potsdam,Germany p. 683-686. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Dielectric response measurements, Electrical treeing, Partial discharges, Tree length measurementsDenna post skapades 2010-08-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 125382

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur