CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanodielectrics: A "Universal" Panacea for Solving All Electrical Insulation Problems?

Michel F. Frechette ; Ashok Vijh ; Michel L. Trudeau ; Leszek Utracki ; Abdelkalek Sami ; Eric David ; Christian Laurent ; Peter Morshuis ; Thomas Andritsch ; Roman Kochetov ; Alun Vaughan ; Jerome Casteellon ; Davide Fabiani ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Josef Kindersberger ; Clive Reed ; Andrej Krivda ; John Fothergill ; Steven Dodd ; Francesco Guastavina ; Houshang Alamdari
2010 IEEE International Conference on Solid Dielectrics, 4th - 9th July 2010, Potsdam,Germany. p. 127-158. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 125381

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur