CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Role of surface charging in the performance of polymeric high voltage insulation systems

Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
2010 IEEE International Conference on Solid Dielectrics, 4th - 9th July 2010, Potsdam,Germany. p. 1-11. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 125379

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur