CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Galerkin approach to approximate solutions of some nonlinear oscillator equations

Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; M. Desaix ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Joel Rasch (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
American Journal of Physics (0002-9505). Vol. 78 (2010), 9, p. 920-924.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

An analysis based on the Galerkin method is given of some nonlinear oscillator equations that have been analyzed by several other methods, including harmonic balance and direct variational methods. The present analysis is shown to provide simple yet accurate approximate solutions of these nonlinear equations and illustrates the usefulness and the power of the Galerkin method. (C) 2010 American Association of Physics Teachers. [DOI: 10.1119/1.3429974]

Nyckelord: simple pendulum, period, amplitudeDenna post skapades 2010-08-30. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 125371

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur