CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comment on "Efficient Photochemical Water Splitting by a Chemically Modified n-TiO2" (II)

Carl Hägglund (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Michael Grätzel ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Science (0036-8075). Vol. 301 (2003), 5640, p. 1673b.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: solar hydrogen production, photochemical water splitting, carbon doped TiO2, conversion efficiencyDenna post skapades 2010-08-27. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 125325

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur