CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interaction Between Users of Immersion Projection Technology Systems

Anthony Steed ; David Roberts ; Ralph Schroeder ; Ilona Heldal (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Proceeding of HCI International 2005, the 11th International Conference on Human Computer Interaction (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12528

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur