CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Silicon Transducer for the Determination of Wall-Pressure Fluctuations in Turbulent Boundary Layers

Lennart Löfdahl (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Göran Stemme ; Magnus Glavmo (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Bert Johansson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Fourth European Turbulence Conference, Delft, Elsevier, Amsterdam. (1992)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-27.
CPL Pubid: 125278

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur