CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Turbulence Measurements in a rotating frame of reference

Lennart Löfdahl (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Hydroturbo 89, CSVTS Ostrava, Tjeckoslovakien. (1989)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-08-27.
CPL Pubid: 125267

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur