CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flow measurements in a radial fan and other turbomachinery bladings using hot-wires, - Cascade flow calculations using PHENICS

Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära)
The first Scandinavian conference on viscous and Turbulent flow in Hydraulic Machinery, Trondheim, Norway, April 28-29, paper F. (1987)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-08-27. Senast ändrad 2010-10-25.
CPL Pubid: 125266

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära (1957-1989)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur