CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Entropy associated with electron emission from InAs/GaAs quantum dots

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Ying Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Ali Eghtedari (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Physica E Vol. 27 (2005), p. 380.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2009-12-29.
CPL Pubid: 12526

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur