CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Immersiveness and Symmetry in Copresent Scenarios

Ilona Heldal (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Ralph Schroeder ; Anthony Steed ; Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Maria Spante (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Josef Wideström (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
Proceeding of IEEE VR2005 p. 171-178. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 12525

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)
Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Telekommunikation

Chalmers infrastruktur