CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Virtual Reality Systems to Support Public Participation in Planning New Roads

Ilona Heldal (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; susanne van Raalte ; Kristina Balot
Proceeding of the 11th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, VSMM2005 p. 76-89. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12524

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Studier av offentlig förvaltning

Chalmers infrastruktur