CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reply to "Comment on 'Investigating hydrogen dependence of dynamics of confined water: Mono layer, hydration water and Maxwell-Wagner processes' J. Chem. Phys. 133, 037101 (2010) "

Johan Sjöström (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Rikard Bergman (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; S. Kittaka
Journal of Chemical Physics (0021-9606). Vol. 133 (2010), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: molecular-sieves, relaxation, transition, silica, glassDenna post skapades 2010-08-26. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 125239

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Relaxation dynamics of perturbed water and other H-bonded liquids