CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Successes and Failures in Copresent Situations

Ilona Heldal (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Anthony Steed ; Maria Spante (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Ralph Schroeder ; Sophia Bengtsson ; Marja Partanaan
Journal Presence: Teleoperators in Virtual Environments Vol. 14 (2005), 5, p. 563-579.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2009-03-25.
CPL Pubid: 12523

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur