CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interaction Fragments Influencing Collaboration in Distributed Immersive Virtual Environments

Ilona Heldal (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Lars Bråthe ; Anthony Steed ; Ralph Schroeder
Avatars at Work and Play: Activities in Shared Virtual Environments (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-11-20.
CPL Pubid: 12521

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur