CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Usability of Collaborative Virtual Environments. Technical and Social Aspects

Ilona Heldal (Institutionen för teknik och samhälle)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 12520

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2003-02-21
Tid:
Lokal: