CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Silicon Pressure Transducers used to Determine the Longitudinal Correlation Coefficient in a Flat Plate Boundary Layer

Lennart Löfdahl (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Edvard Kälvesten ; Göran Stemme
Journal of Fluids Engineering Vol. 118 (1996),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-25.
CPL Pubid: 125190

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur