CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of Laser Cladding of Medium Carbon Steel - a First Approach

Johan Ahlström (Institutionen för materialteknik) ; Birger Karlsson (Institutionen för materialteknik) ; Simon Niederhauser (Institutionen för materialteknik)
Journal de Physique IV Vol. 120 (2004), p. 405-412.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-22.
CPL Pubid: 12519

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur