CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A visualisation study of the longitudinal structures in the near filed of a plane wall-jet

Lennart Löfdahl (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Valery Chernoray (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; V. V. Kozlov ; M.V. Litvinenko
Journal of Flow Vizualisation Vol. 6 (2003), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 125189

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur