CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensors and Actuators for Turbulent Flows

Lennart Löfdahl (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; M. Gad-el-Hak
The MEMS Handbook p. 25-1 - 25-21. (2002)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-08-25.
CPL Pubid: 125187

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur