CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An easy-to-implement method for evaluation of capacitive resonant sensors

Farzan Alavian Ghavanini (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Henrik Rödgergård ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
MicroMechanics Europe, MME´05, 4-6 September 2005 p. 276-279. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 12516

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik

Chalmers infrastruktur