CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bensinångor vid mackar - miljöhistoria

Tankning med återföring

Göran Petersson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap)
2004. - 5 sidor s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Återföring av bensinångor vid tankning introducerades först i Europa vid ett par bensinstationer i Göteborg. Denna personliga miljöhistoria belyser hur mätningar av kolväten vid mackar bidrog till att återföring relativt snabbt infördes generellt.

Nyckelord: bensin, kolväten, bensen, alkener, hälsa, miljö


Historien skrevs 2004 och omarbetades något 2010 för nätpublicering utan pressklipp.Denna post skapades 2010-08-25. Senast ändrad 2010-08-30.
CPL Pubid: 125147

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Analytisk kemi
Miljökemi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur