CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Verksamheten vid KEMISK MILJÖVETENSKAP

Tidig forskning och samverkan

Olle Ramnäs (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
2010. - 31 sidor s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Kemisk Miljövetenskap blev 1986 den första självständiga helt miljövetenskapliga avdelningen på Chalmers med bl a egen forskarutbildning. Rapporten dokumenterar forskning och samverkan främst under perioden 1980-2000 då miljöns betydelse efterhand blev allmänt accepterad i näringsliv och samhälle.

Rapporten listar forskarexamina, internationellt publicerade artiklar, projektrapporter, examensarbeten och några tidiga temadagar.

Nyckelord: miljö, kemi, analys, luftföroreningar, miljögifter, fjärrvärme, produkter, livscykelanalys


Rapporten har redigerats av Olle Ramnäs och Göran Petersson och innefattar den verksamhet de svarade för under under den aktuella tidsperioden.Denna post skapades 2010-08-25. Senast ändrad 2010-09-05.
CPL Pubid: 125126

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur