CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Platinum and lead in South African road dust

Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Olekan Fatoki
Highway and Urban Environment; Rauch S, Morrison GM and Monzon A (Eds) p. 161-166. (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-08-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 125122

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur