CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trace metals in Stockholm sediments

Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Malin E. Kylander ; Maryam Khosravi ; Arne Jamtrot
Highway and Urban Environment; Rauch S, Morrison GM and Monzon A (Eds) p. 267-273. (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-08-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 125121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur