CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Progress report on developing the metamaterial EBG-based gap waveguide technology for millimeter and submillimeter waves

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Eva Rajo-Iglesias (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Zvonimir Sipus ; Stefano Maci ; A. Valero ; A. A. Kishk
URSI Radio Science Meeting, Toronto, July 11-17, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-24. Senast ändrad 2010-08-27.
CPL Pubid: 125117

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur