CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cryogenic integration of 2-14 GHz Eleven Feed in wideband receiver for VLBI 2010

Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Yogesh B. Karandikar (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Leif Helldner (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Benjamin Klein (Institutionen för signaler och system) ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Ashraf Uz Zaman (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; M. Zamani ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Sixth IVS General Meeting (International VLBI Service for Geodesy and Astrometry), February 7-13, 2010, Hobart, TAS, Australia p. 415-419. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: VLBI, feed horn, receiver, VLBI2010


Eds. D. Behrend and K. D. Baver, NASA Conference Publication, NASA/CP-2010–215864Denna post skapades 2010-08-24. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 125106

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur