CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

EBG-based gap waveguide for applications up to THz

A.A. Kishk ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Eva Rajo-Iglesias (Institutionen för signaler och system) ; Zvonimir Sipus ; Sergei Skobelev ; Stefano Maci ; A. Valero ; A. Polemi
META'10, International Conference on Metamaterials, Photonic crystals and Plasmonics, Cairo, 22-25 February 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-24.
CPL Pubid: 125105

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur