CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interdependence in supply chains and projects in construction

Lars Bankvall (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Lena Bygballe ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Marianne Jahre
Supply Chain Management: An International Journal (1359-8546). Vol. 15 (2010), 5, p. 385-393.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Supply chain management, Construction industry, Integration, Industrial performanceDenna post skapades 2010-08-24. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 125091

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur