CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Considering the Importance of User Profiles in Interface Design

Yuanhua Liu (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
In User Interfaces. Mátrai, R. (ed) p. 61-80. (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: human-computer interaction, user profiles, user expertise, usability evaluationDenna post skapades 2010-08-23. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 125063

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Övrig informationsteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur