CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduced order Thrust Estimation for a Jet Engine

Mattias Henriksson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Tomas Grönstedt (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
50th ASME Turbo Expo, pp (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12505