CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Evolution of the First Person Shooter Industry

Magnus Holmén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
Digital Games Industries: Work, Knowledge and Consumption / Rutter,J. (ed.) / Aldershot Press (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12504

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur