CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementation and Use of Collaborative Product Development – Observations from Swedish Manufacturing Firms

Christina Christensen ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Marie Zetherström
IT-enabled manufacturing (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12501

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur