CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analyzing Flexibility and Stability In Co-evolutionary Processes

Magnus Holmén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik) ; Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
Flexibility and Stability in the Innovating Economy / McKelvey, M. and Holmén, M. (eds.) / Oxford University Press (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 12500

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur