CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

THz-Technology based on Schottky Diodes and HBVs

Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
9th International SAOT Workshop on Advanced THz Applications and Systems (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

June 11, Erlangen, Germany.Denna post skapades 2010-08-22. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 124997

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur