CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kolvätehalter i luft vid bensinstationer

Återföring av bensinångor

Pia M Berglund (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
1987. - 17 sidor s.
[Rapport]

Återföring av bensinångor installerades först i Europa vid ett par bensinstationer i Göteborg. Detta följdes upp av mätningar som redovisas i denna rapport.

Ett tjugotal bestämningar av kolvätehalter i luft, vid bensinpumpar under pågående biltankning, gjordes under senvåren 1987. Resultaten visar att halterna av bensinångor vid tankning på bensinstationer med återföringssystem endast var 1-10 % av halterna vid konventionella stationer. Kolvätehalterna vid bensinpumpar under tak tenderar att vara högre än vid fristående pumpar, på grund av sämre luftomblandning.

Nyckelord: bensin, tankning, bilister, kolväten, bensen, butan, provtagning, analys, exponering, bilister


Krav på obligatorisk återföring av bensinångor vid tankning följde relativt snart efter denna studie.Denna post skapades 2010-08-21. Senast ändrad 2010-08-23.
CPL Pubid: 124992

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Kolväten i luft vid bensinstationer