CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evolution, adaptation and entrepreneurial learning in the emerging Nordic Wireless Internet industry

Sören Sjölander (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Magnus Johansson ; Linda Andrén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
ICFAI Journal Of Entrepreneurship Development (2005)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12498

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur