CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance test of CR-39 plastic nuclear track detectors for therapeutic carbon beam dosimetry

N. Yasuda ; M Kurano ; D Shu ; H Kawashima ; S. Kodaira ; K Ochiai ; Lembit Sihver (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
NIRS Technology Vol. 1 (2007), p. 1-7.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-20.
CPL Pubid: 124941

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur